වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:

IMG_4003

වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:

ආයෙ නාවොත් ඊයෙ හිටි පාටටම
කතා කරන්නෑ මම වචනයක්වත්
යන්න අරිනවා පාවෙවී තව
දියවි දියවී අහස ඇතුළට

වලාකුළු ගැන මම හිතන දේ:

කොහෙන් හරි මතු වෙලා එකවර
පෙනුණොතින් ඇති
කිසිම පාටක්, කිසිම හැඩයක්
නැති වුණත් මට බලා ඉන්නට

වලාකුළු:

ආදරේ විතරයි චලිතය
අපි වෙන වෙනම හිටගෙන එක තැන
ඔබ ගමන් කරන්නට පටන් ගත් දවසට
ආදරේ නවතීවී එක තැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

ලෙහෙනියක සේ

c11a6bbd2c897e35ae4ac97152405aea

ලෙහෙනියක සේ මුළු මුහුදම හිස් කරමි
හමු වේ යැයි
කිසිවකු කීවොත්
අත වැරැදී බිම වැටුණ
ඔබේ පෙම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

මේ අසීරු ජීවිතය;

23affc1aecff6f0ed458bff87ef2e356

කිසිම උපමාවක උපමේයකට
ලඝු නොවන
තිත්ත පළතුරකත්
පැණි රස හොයන
මේ අසීරු ජීවිතය;
දිය ඇලි කිහිපයක
හදිසි නොපෙනි යාමක් ද?

හරියටම පහළ වුණ තැන
විතරක්ම පෙන්වන
ඉන් පස්සෙ අතුරුදන් වෙන

මං දැන් හිතන්නෙ එහෙම
සමාවෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

සුළු දෙයකි

2a1719c332be546e6be7895dd9968032

සුළු දෙයකි
සරුසාර මිදි වත්තක්ද;
නොපූදන විට
එකදු මිදි ඵලයක්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

ඔබ; අන්න එහෙම

982af9b2b374079ff7a7b5a161b9c03d

විසිත්ත කාමරය
ඉතාම නිශ්ශබ්ද
ඒත් ගස්වලින් කොළ වැටෙන විට එබී බලන

ඔබ; අන්න එහෙම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

අප වැනි ගිලෙන අයට

417f444487c4c45f39323296028cf11b

පිදුරු ගස්;
අප වැනි ගිලෙන අයට
නොගැලපෙන

වගුරු බිම්
හරියටම ගැලපෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

බැමි

2a342194452fe4023ec7d42b9ae61656

ලිහිල් කළ පසුය
වඩා බර
අප අතර තිබෙන බැමි

පුළුන් පොදක් සේ
සැහැල්ලු යැයි සිතූ විටය
නිමක් නැති අගාධයක
ගිලෙන්නේ මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

දඩුවම

aa8ce12ffe32a9fbc57c47291019a3eb

තෙල් පුරවා
පහන් තිර දැමුවද
සුළඟ වෙනත් අත ගියද
නොදැල්වී සිටීම

යළි දැල්වුවද
නිවී යාම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

සුවඳ වගුරන දිය ඇල්ල

5e8fe85de6472e38542ac3767d4c3ee7

මගේ අත්ල
සුවඳ වගුරන දිය ඇල්ල
ඔබම සිඹ සිඹ
කැළැල් ඇති කළ

පිහි ඇනුම් ලද
රෝස පෙති අතුල
රේඛා කිහිපයක
මතක ලද
විජ්ජාව
මේ; හදිසි-අනිසි පෙම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

පෙම් නොකර පෙම් කර

64191171af02dfcba8156d1097718aa0

වෙහෙසය;
පෙම් නොකර පෙම් කර

මේ සුළු ජීවිතය
තටු රහිත
ඒත්;පියාඹන්නට
ආසා කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Continue reading

prev posts

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com