Archive > January 2011

දෙව් ලොව වසා ඇත

දෙව් ලොව වසා ඇත කැත කිළිටි දිගු මේසබෙලි දිගු කරබලා හිඳීඑන්න….එන්නනහය වහන් කෑම කන්න ප්ලාස්ටික්ය පු‍ටුඅපිරිසිදුය     පු‍ටුඉදුල්යකට බලියාන මුලුතැන්ගෙය දොරඅඩක් විවරවමාළු සේදූ කුණු වතුරබිම දමා සෝදනපලා වර්ගනොසෝදා තැම්බෙන පරිප්පුවපෙන්වයි අපට වඩවයි කෑම රුචිය වැගිරෙයිපිරිසිඳු සුදු ජලයකට බලියාගත්පයිප්ප පෝලිමෙන්ගඳ බෙදන සින්කයටබිඳින් බිඳ දපොකුරු වැහි ලෙස ද නාසය මියෑදෙයිඑක් විටකදැක-නොදැකආහාර දිවා මේ අපායයිකෑම කනු පිණිසමවිවර වූ ටයි […]

Continue reading

ක‍ටුසු

  හිස නඟති උහුඅපි ළඟපෙන්වීමටරන්හිස කසති අපිනොපෙනෙන නිසාඋහු බැඳිඑ’රන්

Continue reading

Rest Room

ඇදි පු‍ටු ඔරවයිබරටතම හදවත මත නැඟනිදනකම්මැලි ගැහැනුන්ට ඒ ගැහැනුම බැණ වදියිසුව නොදෙනවාටනිදන්නටමහලු  ඇදි පු‍ටුවලට

Continue reading

අනුන්ගේ හඬ

හොඳින් සුසර කර ගත්අනුන්ගේ ප්‍රේමයසැගවිය හැකිදනින්නාද දෙන විටත්ඉතා මිහිරිව

Continue reading

ගිරා

  මම ගිරා පෝතක ඔහේ දොඩවන ඔබ ගැනම

Continue reading

මදුරු කොයිල්

ආලයමදුරු කොයිල් කරරවුමටරවුමටගිනි ගන්නට රවුමට රවුමටඅළු වැටෙන්නටසකසා විකුණමුඅපේ නම් එක් කර

Continue reading

මඟුල් මුදුව

මකුළු ගඟ හරි සැරයි පෙම්වතුන්ට නම් හරි බයයි අඹරවා අතපය හිමිහිට හිරි අරින නූස් ගස් අතර ඇවිද යන අතරතුර ඈ සිතී යම් දෙයක් ඇවිදින්න මකුළු ගඟ එක පෙළට ඔහු සමඟ වැතිර සිටි වියළි කොළ යුහුව ඈ අතැර ගොස් සිට ගතී වෙන තැනක ලිහිල් කළ ගවුම් බොත්තම් හනි හනික පියවමින් කැටයමින් අලංකෘත පනාවෙන් පීරු හිස ගැස්සුවේ […]

Continue reading

සේද රෙදි – තාන් රෙදි

සේද රෙදිසුවඳ තාන් රෙදිඅතිනත් පටලාමා සමඟ දැන් අල්මාරියට බැසහීන් කෙදිරිල්ලේවිටින් විට ඉකියක්ද කොහොම පටලවාගන්නදහතර පහක් එක විටනොගැලපෙයි එකිනෙකටපාටවුණත් වෙනස්මයි අල්මාරියට මෙපිටින්හොරෙකු මෙන්කාමරයෙන් එළියට-ඇතුළට සේද රෙදි-තාන් රෙදිඒකද-මේකදඋදව්වට කෙනෙක්නැති එකේ නරකඅඩුම තරමින් ‍තෝරන්නවත් සේද රෙදිතාන් රෙදි

Continue reading

අතීත කතාවක්

ඔයා හැම තැනකම මුලු කොළඹම  ඔයාගෙද  ඇදුම් සාප්පුවලහෝල්ට්වලකෑම කඩවලබැංකුවලඅතුරු පාරවල්වල අත් අල්ලගෙනළගින් ඉදගෙනමුමුණ මුමුණාතුරැලු වීගෙනරණ්ඩු කර කර ඔයා ඉන්නවා. සිනාසීගෙනහොදට ඇදගෙනහිත තුවාලව මාත් ඉන්නවා.තාම හැමතැනහිත ඔතාගෙනඔබේ ප්‍රේමෙන්

Continue reading

තහනම් ගස

ආදම් එන්නපොරොවත් රැගෙනඅපි තහනම් ගහ කපාලෑලි කර විකුනමු මුදලාලිට කෝ දෙන්න මටතව ඉල ඇටයක්මවා ගන්නට නැන්දම්මෙකුඉතා හොඳකීකරැමටම ආදරේ ආදම් එන්නපොරවත් රැගෙනඅපි මුළු දෙව්ලොවම කපාවිකුනමු මුදලාලිට

Continue reading

prev posts

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com