දෙව් ලොව වසා ඇත

දෙව් ලොව
වසා ඇත

කැත කිළිටි දිගු මේස
බෙලි දිගු කර
බලා හිඳී
එන්න....එන්න
නහය වහන් කෑම කන්න

ප්ලාස්ටික්ය පු‍ටු
අපිරිසිදුය     පු‍ටු
ඉදුල්ය
කට බලියාන

මුලුතැන්ගෙය දොර
අඩක් විවරව
මාළු සේදූ කුණු වතුර
බිම දමා සෝදන
පලා වර්ග
නොසෝදා තැම්බෙන පරිප්පුව
පෙන්වයි අපට

වඩවයි
කෑම රුචිය

වැගිරෙයි
පිරිසිඳු සුදු ජලය
කට බලියාගත්
පයිප්ප පෝලිමෙන්
ගඳ බෙදන සින්කයට
බිඳින් බිඳ ද
පොකුරු වැහි ලෙස ද

නාසය මියෑදෙයි
එක් විටක
දැක-නොදැක
ආහාර දිවා

මේ අපායයි
කෑම කනු පිණිසම
විවර වූ

ටයි ගැට බුරුල් කර
මේක් අප් පිසඳා
එනු-කනු-බොනු
නෝනා මහත්වරුනි

දෙව්ලොව වසා ඇත
අද එතැන බණකි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "දෙව් ලොව වසා ඇත"

 1. ``` Outsider```
  30/01/2011 at 3:53 am Permalink

  කොළඹ තියෙන හෝටලයක් මතක් වුණා මේක කියෙව්වම..

 2. කාංචනා අමිලානි
  30/01/2011 at 3:37 pm Permalink

  මේක ඇත්ත කතාවක්.ඔෆීසියක මුලුතැන්ගෙයක් ගැන කියන්නෙ.
  කොහෙද කියලා කියන එක හරි නෑ.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com