නැතිවී ඇත ‘ජෑම් ගස’

නැතිවී ඇත
'ජෑම් ගස'
පොත් රාක්කය
වෙලාවකට ලෝබ ගෑනියෙකි

කාල් මුලර් හිටියා ඊයෙ දහවලේ
බම්බාවේ පොත් සාප්පුවක
මෝඩි ගර්ල් ගැනත් පොතක්
කිහිලි ගන්වාගෙන
ඉල්ලුවාට අඩුවට නොදෙන
එයාගේ අහංකාරය

ඇස් අලවා පොතේ
ආ විට ගෙදර
මෙන්න මුං හංගලා
මගේ 'ජෑම් ගහ'
මුලර්ගේ ජෑම් ගහ

වමතට-දකුණට-මුලුවලට
මගේ ඇහැ අසමමිතිකව
කවරයෙන් -කවරයට

පැන්නා කඩුවක් ගෙන වමතින්
ජෑම් ගස කැපූ
සෝර්බා නම් ග්‍රීකයා
සලු ඇදගෙන ලජ්ජානැතිවම

'මෙන්න අනේ ජෑම් ගහ
මං මේ කියවන්න ගෙනිච්චා නොව
කම්මැලියි මට නැව් ගමන'

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "නැතිවී ඇත ‘ජෑම් ගස’"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com