හදිසියේ උස ගිය කන්දකට

මෙතරම් උස ගියේ කොහොම
එදවස ඔබ හරි මිටි නොවැ
අපි යන විට
වංගු නවන බසයක
ඔබ හිටියේ හරි මිටියට
දිය ඇල්ල ළඟ කඩයක
හෙවනැල්ල වත් තිබුනේ නෑ එදවස
ඉර එන විට යකෙකු මෙන්
කරන්නට දෙයක් තිබුණේ නෑ එහෙමට
හිස පාත් කර නැවෙන්නට
උස වෙන්න ඕනෑ හරියට
සුළඟ යන විට රන්ඩුවට
ගස් වැල් ද ඉදිරෙනවා එකවිට
මල් පිපුණු තැන් කුඩු කර
ගිය හැටිත් ඔබ දු‍ටුවද ?
වැසි දුවන විට හිස හැ‍රැනත
අතින් අල්ලා ගැනුමට
උස ගියේ ඔබ කොහොමද
මිටිම මිටි කඳු හිස
එදවස

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "හදිසියේ උස ගිය කන්දකට"

  1. ```Outsider```
    22/06/2011 at 4:15 am Permalink

    පුංචියටම හිටියම ඔරොත්තු දෙන්න අමාරුයි ගොඩක් දේවලට. මටත් හිතෙනව ලොකු කන්දක් වුණානම් කියල….

  2. හැබැයි,ලොකු කන්දක් වුණාමත් හරි කරදර ඇති.
    හදිසියකට හැංගෙන්නවත් බෑනෙ.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com