බීජීංය

සීතල පහර දෙන විට
ඇඟිලි තුඩුවලටම
උඩුකුරුව බලා සිටියා
අත්වැස්මක්ව ඔබේ මතකය
බීජීංය ඒ නපුරු නගරය
හිනා වෙන්නත් කාසි ඉල්ලන
බඩ මහත නැති
ගසක් නැවි නැවි
මහත්තුරුගෙන්
කතුරු ඉල්ලන
බඩ වටේ හරි තදට බැදලුව
හුස්ම හිර කළ බැදුම් කැපුමට
සීත කාලය විලිස්සූ දත්
පෙනෙනවා තද මීදුමට යට
අතැර ආ අත කුමන සුවඳද
බීජිමේ මල් කියනු හනිකට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "බීජීංය"

 1. Linan
  29/06/2011 at 4:55 pm Permalink

  ආහ් බීජිං සොඳුරු නගරය
  දමා ආ ප්‍රේමය
  රිදවයි මා සිත
  කොතරම් උණුසුම්ද බීජිං ග්‍රිෂ්මය

 2. සොඳුරු නගරය
  අත් පැටලෙන ඉක්මනට
  ලිහෙන
  මතක නගරය

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com