සිංහයෙකු තම සොහොයුරාට කී බොරුව

තරහා නොම වෙන් සොහොයුර
නුබේ පෙම්වතිය සමග
දිය බීමට
ගං ඉවුරට ගියා ඇත්තයි

ඈ සමග හැප්පි හැප්පී
පාලු ගං ඉවුරේ
ඇවිද්දා ඇත්තයි

ඈ හිස අවලස්සන කළ
දුබුරැ තණ කොළ කැබැල්ල
සෙමින්
ඈ හිසින් අයින් කළා
ඇත්තමයි

ඒත්....
ඈ සිපගත්තේ නම් නැතුවාය
සත්තමයි
දිවුරා කියමි සොහොයුර
ම'අත තබා ඔබ හිස මත
සිරාවටම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


No Comments on "සිංහයෙකු තම සොහොයුරාට කී බොරුව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com