රහසක්

අනේ මට කණක් දෙන්න
රහසක් තිබේ අහගන්න

සූදුවට ගොස් එක් ‍රැයක මම
ඔට්ටුට තැබුවෙමි
හොඳම කන් දෙක

එදා සිට අද සවස වන තෙක්
රහස් කිසිවක් නෑසුවෙමි මම
මේං එවිටම ඔහු කියපි මට
කියන්නට මට රහස් ඇති බව

හා මෙනවියක් දුන් කනක් ඇත
ඇලවු හැම විට බිමට වැටෙනා
පර්සියන් පූසෙකුත් හවසක
ගෙනැත් දුන්නා දකුණු කන මට

මැලියමක් නෑ අලව ගන්නට
මෙහෙව් කන් මට නොමිලෙ ලැබුණට
මිනි කනක් හෙම නැතිද ඇත්තට
යන්තමින් වත් මටම ගැලපෙන ?

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රහසක්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com