උඩඟු මල් ගස

මගේ පා යුග
දන් දුනිමි
මල් වවන්නට
ටවුමේ හොඳම මල්කරුට
අවසිහියෙන් මම

කකුල් යුගලක් විතරක්ම
ටවුම පුරා ඇවිද ඇවිද
සාරවත් මල් පෝර
සොය සොයා මිලට ගෙන
බිම දිගේ ඇදගෙනම
ගිය අයුර
නො දු‍ටු අය නැති තරම්

දවස් විසි හතරකින්
ටවුමෙ මැද චතුරස්‍රයේ
කකුලකින් මතුව ආ මල් පැළය
මදක් නැවීගෙන වම් අතට
තම මලක් පිරිනමයි
‍රැළි වැ‍ටුණු මහල්ලෙකුට

රෝසමල්,පිච්ච මල්
වතුසුද්ද,රොබෝරෝසියා
ඩැෆ්ඩිල් ද,ක්‍රිෂාන්තිමම් ද
වම් කකුලේත්
දකුණු කකුලේත්
එක පෙළට වැවෙන විට
සිහිසුන් විය
ටවුමේ හොඳ ම මල්කරු

දැන් තනිව ඇවිදින
කකුල් මල් ගස
උදාරම් ය - උඩඟු ය
මල්කරු ද නොසලකන

කුණු ට්‍රැක්ටරය සැර දමා සැරිසැරූ
මහා දහවලේ
කකුල් ගස ටවුම මැදපුරසාරම් ය
තම මල් ගැන ම

'මේ මොන කැලෑවක්ද?
දාගන්න ට්‍රැක්ටරයට
කොහොම ආවාද
අපේ ටවුමට...'

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "උඩඟු මල් ගස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com