මරණීය අහසකි මේ හවස

අහසට නඟින විට
කඳුළු ගුලි කර
බිම බලාගත්තේ
හතුරු වෙන්නට බැරිකමට

මොනර ඇඳුමක උඩගුකම
සව් කොළ වමනය කරන හැටි
බලව දැන් සොඳුරිය

සුළඟ කෙතරම් හතුරුද අපට
තන්ගුස් නූල් සපා කන හැටි
මොනර හදවත
නෑසෙන්නට දුර වැඩි නෑ
දැන් අපි නිල් අහසට

අත් අරින්නට එපා ඒ මොනරා
පාලු අහසක මොනරුන් මොනවා කරන්නද
පිල් කළඹ පාට කළ නිය තුඩ
වෙව්ලවා මිය යන්න දෙනවද
මෙවරත් ඔබ
සොඳුර
මේ සුළඟ අප කිතිකවන
හඬා වැ‍ටුණු සරුංගලයට
කළ අතවර නොදු‍ටුවෙද
අර පේන විසල් නුබ ගැබ

නූල අත්හරිනු නුසුදුසු
මරණීය අහසකි මේ හවස
මිටින් ගෙන සෙනෙහස
පාකර හරිනු අර අහසට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL


One Comment on "මරණීය අහසකි මේ හවස"

  1. කාලෙකින් මේ පැත්තේ ආවේ…ලස්සන කවියක්

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com