එම්බා බස් අජිතාන

එම්බා බස් අජිතාන
ගොලු මුහුදක් මේ උදය
පාරවා මා කල්පනා
මොනවා දොඩනවාද
සංගීතයක් මැද

එහා ගෙදරින් සරිගම හැළෙන
කරුමක්කාර සති අන්තය
පළිගන්න හැටි අපූරුයි
එම්බා බස් අජිතාන

බොබ් මාලෙලා සිංහල
තවත් මොනවාදෝ ගයන
සූර සූරා මා පපුවත
මේ හොයන්නේ මොනවාද
කාගෙදෝ ඒ ගී ?

එවර දමිත් අසංකයාන
අඩු වැඩි ප්‍රේමාලාප
මම වයස වැඩියි වාගෙද මිතුර
කන් රිදවෙන්න මේවාට

එම්බා බස් අජිතාන
බස්යේ කවුලුවෙන් පනිමි දිනෙක
අසූ පස් වැනි වරට ඇසුණොත් මට
පළිගන්න ගයන ඒ වචන
මහ රෑටත් මා සවන හූරන

සමාවෙන්න බස් අජිතාන
සැර වැඩි නම් මේ අරමුණ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

, ,

3 Comments on "එම්බා බස් අජිතාන"

 1. pissa palaamalla
  18/09/2011 at 11:16 am Permalink

  මමත් ඉස්කෝලෙ කාලෙ පට්ට ගැහුව අජිත් ව. අනේ ඌට වෙලා තියෙන කරදර… අම්ම රට ගොහින්.. නන්ගි වස බීල.. කෙල්ල මහන වෙලා.. හපොටි බව් බොල.

 2. charmi...
  18/09/2011 at 11:23 am Permalink

  //එහා ගෙදරින් සරිගම හැළෙන
  කරුමක්කාර සති අන්තය
  පළිගන්න හැටි අපූරුයි
  එම්බා බස් අජිතාන//

  හපොයි මටනං දිනපතා හතරවටෙන්ම ඔය කරුමය….
  ප්‍රකෘතිය මැද විකෘතියක්ව………

 3. hare :-)
  18/09/2011 at 12:22 pm Permalink

  හික්… බස් අජිතානන් තවමත් වැජඹෙන්නේද? මා සිතුවේ වෙතන් බස් ගාන්ධර්වයෙකු රිප්ලේස්කරණය වී ඇති බවකි.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com