ජෝ

ගැටවරයෙකුට
නොකියාම යන්න පුලුවන්ද

තුංමං හන්දියකදී
සේකර හමුව
යස නාඩගමක් රඟන්නද
මේ හදිස්සිය

බඹරු ආවත්
ඔබ යන්නේ මොකටද?
සොල්දාදු උන්නැහේ
ඔය බයිනෙත්තුවට බැරිවාද
මේ ගමන වළකන්න

පුර හඳත් අහක බැලුවානම්
ගැටවරයෙකුට දුක නොහිතෙයිද
අපි හරි පුංචි අය
කොහොම නවතන්නද
සද්දන්ත ඔය ගමන

ඔබ යන්න
යෝධ ගසක් මෙන්
එකවර ඉදිරී
හෙවනේ උන් අය
ගිනි දැවෙන කතරක
තනි කර

සිතුවම - අරවින්ද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ජෝ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com