මොනර කොළ තුනක්

පොත් භූතයන් මෙන්
දහවලේත්-රාත්‍රියේත්
මගේ හිස මත ගිනි කූරු අතාරින

දඩයක්කාරයන් කාලය හරහා
ඊතල විදින
රොබින් හුඩ් කතාපොත් තුනක්ව
අහිංසකව වැතිරී හිඳින

මොනර කොළ තුනක්
පෙර දා රෑ සිට කටමැත දොඩවන

අපිට නම් බෑ පොත් මහත්තුරු ළඟට යන්න
ග්ල්ට්ස් නම් සාරි කඩයේ ජාති මහත්තුරු ඇත
අපි ආස එයාලට
ඔහේට අමතකද මල්ලීගේ මඟුල

මොනරුන් ඉගිළිනි
වොලට්‍ටුව මැද්දෙන්
යනු නොහැකි
පොත් ඇති දිශාවක තවත්

අත නොවනනු රොබින් හුඩ්
දඩයක්කාරයා උඹ හැංගියන්
මට බෑ මේ දුක ඉහළගන්න
අකුරු මොර ගෙඩි වන් වැස්සක
වැටෙනවා හිත හූරගෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මොනර කොළ තුනක්"

  1. maathalan
    25/09/2011 at 1:04 am Permalink

    දැන් තියෙන පොත් වලට වඩා සාරියක් ගන්න එක හොඳයි. අඩු ගානේ සාරී අඳින අයවත් විවේචනය කොරයි නේ..

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com