අහසට කම්මුල පහරක්

පෑළ දිග අහසට
කම්මුල පහරක්
රතට බරව
බිමට හැරුණු
මනමාල අහස
විටින් විට
කඳුළු ගෙන අතාරියි
නිකන්ම බිමට

ඇයට පෙනෙන්නට
දකුණු කම්මුල හරවාන
ඉර හංගන්න
හොඳ තැනක් හොයමින්

වලාකුළු ළය වසාගෙන
නිල් සාරි අකුලන විටත්
අහස හොඳටෝම
මූන නරක් කරගෙන

හදිසියේ දිව ආව
පැ‍රැණි පෙම්වතී අහසේ
වම් කම්මුලට දුන් පහර
සැර වැඩියි සැර වැඩියි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අහසට කම්මුල පහරක්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com