හෝලි

සීත කාලය
තම පොරෝනා ගෙන යන විට අහකට
පළමු වැස්සට පළමුව
පළමු හඳ එන විට මනාලියක මෙන් අහසට
චානක්‍යාපුරියද පාට කුඩු කඳු ගසන

මනමාල කොල්ලන් බැලුම් ගෙනෙන
ප්ලාස්ටික් තුවක්කුද පාට කුඩු බොන
වීදි මුලුවල එල්ලී දුක කියන
පාට වතුර බොන්නට ආසා බව කියන

වඩා උඩ තට්ටු පින්කළ
උස-මහත භාජන හෝලි කෙළියට පණ එන
නමස්තේ කියමින් මුකුළු කරන
සියලු බැල්කනි එදාට ක්‍රීඩාවකය

උවමනා නැතිම විට වැළද
මුහුණේද පාට තවරන
ශාන්ති නිකේතනයේ කොලු රෑන
උඹලාව කොහොම අමතක වෙන්නද

මේ ඉන්දියානු දවස් අන් අය මට පෙන්වන
සීත කළ සඳක් වැනි හිත ගල් වෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හෝලි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com