අහිංසක රාස්සයෙක්

විවර කර කුඩා කවුලු
පෙන්වන්නේ අඩි පාරකි
ඇලිස් ගිය විස්මලන්තයට යන

මඟ දිගට සරුවත් කඩ
බූන්දි ද නොමිලේය
ගමන් මහන්සියක් නැති තරමට
නොමිලේ ලැබෙනු ඇත පැණි රස කෑම

එක් හතරමං හන්දියක
වැඩබැරිදාස ඇත මේසයක වාඩිගෙන
උවමනා නම් කවි ලියන හැටි ඉගෙනුමට
මාසයක් නතර විය හැකි ඔහු ළඟ

බෝංචි වැල් ඇත හැම තැනම
ඒත් ජැක් සැගවී ගත් ගමන්මය තාම
තාරාවා ආවාට වැඩක් නැත
යෝධයාට වුව දැන් වීනාවෙන් වැඩක් නැත

ඇලිස් තම ගවුම පිස දමමින්
අර බලන්න ඇවිද යන අපූරුව
මෑඩ් හැටර් එන්නට පෙර
අර රහසිගත බෙහෙත
පොවා ගත යුතුමය ඈට

විලී වොන්කා වනමින් මැජික් යෂ්ටිය
සොයන්නේ බෝතලේ ලූ භූතයාව නොවෙද
ගමරාල එන්නට පෙර දෙව්ලොව යන්නට
වීසි කර දමනු අර මහත අලියාව

අහා..මේ පෙනෙන්නේ
විස්මලන්තය නොවෙද
ඇලිස් මට බොරු කර පැන ගිය
යෝධයා එන්නට පෙර මෙතනට
පැන ගත යුතුය විස්මලන්තයේ
ගේට්‍ටුව මතට

ටක්...ටක්....ටක්...
කවුද ....කවුද......
මම මේ අහිංසක රාස්සයෙක්
අනේ අරින්න මේ පුංචි ගේට්‍ටුව
එන්න ඇතුළට මට ඇලිස් හොයන්නට
මඟුල් කපුවෙක් ඇත ගෙදර පු‍ටුවක වාඩිගෙන
දීග දිය යුතුය පුංචි රාස්සයෙකුට මම ඈව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අහිංසක රාස්සයෙක්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com