ඇවිදින මුහුදු වෙරළ

මුහුදු වෙරළ
ඇවිදින්නට පටන් ගෙන
තබමින් තෙත අඩි
පාසි සපිරි කෙස් වනමින්
සෑම ගෙයකටම එබිකම් කරන
මහා හඬින් කිවිසුම් හරින

පළමුව කුඩා නිවාස
දෙවනුව,තෙවනුව
මහල් නිවාසවලට
ලුණු වතුර පොවන
නොනවත්වා කිවිසුම් හරින

ඉදහිට කුඩා ළමයෙකු අත
වර්ණවත් පසැගිල්ලෙකු තබන

කෝ කොහේද එයාලා?
මුහුද කාවදෝ සොයන
හැමදාම වෙරළ කොන වාඩි වී සිටි
රන්වන් කෙස් ඇති සුකුමාල තරුණිය
ඇගේ හිස පිරිමැදි බොකු‍ටු කෙස් ඇති තරුණයා
කෝ කොහේද එයාලා?

ගමෙන් අඩක් දැන් මුහුදු වතුර බොන
තෙත පාසි කොණ්ඩය සලමින්
මුහුද ඇවිදින

නුවරුන් පිළිතුරු නොබදින
නොරිස්සුමෙන් මුහුද දෙස බලන
රේල් පාරද පසු කර මුහුද ඉදිරියට ඇදෙන
හදිසියේ කැරකෝප්පුව
මුහුදේ අතින් අල්ලා නවතන

අර ඉන්නේ ඒ යුවළ
මුහුදේ ගිලී මිය ගිය
දැනුත් එකට සැතපෙන
පුංචි හුරුබුහුටි සොහොන්කොත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඇවිදින මුහුදු වෙරළ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com