බෑ කියා පැන ගියා

මහා බලගතු සීසන් තෙමෝය
මාසෙ අගටම ‍රැස් විහිදවන්නාය
ඒත් ගිය සිකුරාදා
බෑ කියා පැන ගියාය

චිකේ මේ රූපෙ කැත
හිනාවෙලාවත් නෑ
මොනාද මේ තීන්ත හලලා
අප්පිරියාවයි මේක නම් මට

ඔයාට නැතුවයි පාට පාට පොටෝ
කාටත් පෙන්නිය හැකි
ආඩම්බර පොටෝ

මං පනිනවා මේං මේ ග‍ඟෙන්
ගිලිලා ගිලීලා මැරිලාම යනවා
ඔහේ ඕනෙ නං වෙන එකෙක් ගන්නවා
මං පතන්නේ වර්ණවත් ආත්මයක්
මට හොඳින් සලකන සීසන් ආත්මයක්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බෑ කියා පැන ගියා"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com