අශ්ව මනාලිය

ඒ හාදයා පාලමෙන් ආවෙ නෑ
මේං මේ තරම් උස
යකඩ අස්සයෙක්ගෙ පිට
නිල් පාට මල් බොකියක් අරං
අහසෙන්මයි ආවෙ

අශ්ව බස දන්න හාදයා
අපි දිහා බැලුවෙත් කනස්සල්ලෙන්
කෝපයෙන්
ටකස් සද්දෙට බිමට පැනලා
මං දිහාමයි බැලුවෙ
'කෝ මගේ මනමාලි?'

මුලු ගමක් ම ගැස්සුනා
කවුරුත් අශ්ව ගැහැනියක් හෙව්වා
අඩුම තරමින් අශ්ව ලාඩම්
ගැලැපෙන කෙනෙක්

ඒ හාදයා විසි කළා නිල් මල් බොකිය
ඇදලා ගත්තා සෑදලේ අස්සෙන්
පරණ ම පරණ රම් බෝතලයක්
මුලු ගමක් ආයෙ ගැස්සුනා

'කෝ මගේ මනමාලි?'

අශ්ව මිනිසෙකුට මනාලියක්
මේ දැනුත් හොයනවා
ආං අර අහසෙන් ආව හාදයා
බිබී රම් උගුරු උගුරු

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අශ්ව මනාලිය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com