ඕලන්ද පාට කඳුළු


ඕලන්ද රෝහල පරණ පාට ම ගාගෙන
තරබාරු ගැහැනියක මෙන්
උරහිස් නවා බිමට ම
සොයන හැටි පුදුමයි
එක් දිනෙක නැති වූ
ලෙඩුන් ගෙන යන තිරික්කලය

මැද මිදුලත් අලුත් පාටට අකමැතිව
පුම්බා මහත කම්මුල්
ඉල්ලන හැටි පරණ පාටම

බලෙන් පදිංචිව ලව් එස්.එල්
හිනා වෙන්නම කියනවා
අර මහත කම්මුලට

රත්තරන් බඩු සාප්පුවකට
ඕනෑ නැති තරම් ඉඩකඩ
කකුළුවන් ලොකු බුජමක තැම්බෙන
මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ක්‍රෑබ්
හපොයි පුදුම ක‍ටු ගොඩක්

මහත්තයෝ අපි ලාදුරු ලෙඩ්ඩු
මේං මේ ඇඟිලිත් හැලී ඇති
මොනවාට එනවාද අපි බලන්න
හිරිකිතක් නැතිවාද ඇගේ හැපුනාට
හීන්දෑරියට වැනි වැනී ඇවිදින
සුදු පාට සෙවනැලි හැම තැන

මිරිකන්න කලියෙන් නෝනාගේ බො‍ටුව
පැන ගතිමි අඩි දෙකට රෝහලෙන්

පපුව පුම්බා සැමට බැණ වදින
හරි පරණ ඕලන්ද රෝහල
නැතුවාද වෙන ලොවක ඉපදුමක් තොපට
ලාදුරු කාසි හළන්නේ මහත්තරු නෝනාවරු හිස

එවරත් බොරු කැස්සක්
හතිය වාගේ රඟපෑමක්

අපිට ලාදුරුනෙ මහත්තයෝ
කැත නැද්ද ඔහේලාට හැබෑට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඕලන්ද පාට කඳුළු"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com