මරණීය ගීතයක්

වැල්ලවත්තය
මසාල දෝසා පුසුඹ
ලෝබ නැතිව හැමට බෙදන
නළලේ පොට්‍ටුවක රත අරගෙන
අපි නැග්ගේ සීත බසයකට

පුංචි කවුළුවලින් ගජරාමෙට සීත පිඹින
දෙකට නැවූ සීට් යට හිම වලසුන්ද සිටිත
වරින් වර හිස සලමින් පුංචි සීට් සොලවන

ඒ මහා සීත කොදෙව්වම සලිත කර
යෝධ බෆල ඇතුළින්
පැන්නෝය කුමාරසිරියානෝ
ඔහු පතිරණය
කියන්නේ ගීය

වැල්ලවත්තෙන් ලත් පොට්‍ටුව
බියෙන් සලිතව බිම වැටින
මසාල දෝසා සිලි සිලි කවර තුළ
ඉකිලමින් කුඩා දෑත් දිගු කරත

පළමුව කන් තුළින් ගොර හඬ නඟමින්
දෙවනුව නාසයද වසා ගෙන
තෙවනුව සෑම මාංශ පේශියකම
තියුණු රිදුම් ගෙන දෙමින්
ගයත කුමාරසිරියානෝ
ඔහු පතිරණය

යාන්තමින් අලුත් පාලමින් එගොඩට
එල්ලෙන්නට හදයි බසයේ වීදුරුවක
කකුළු කතක් දිගු කර පාද
මෙහෙව් ගී අසන්නට මා ගනු ඇතුළටම
දොර බදා කොන්දොස්තරයානෝ
මුරගානු මාතලීට
එපා......එපා.........

දැන් පානදුරය
සීල් කළ ජනේල මත
තබා සීතල නාසය
මමත් හිම වලසනුත්
සෙව්වේ හෙඩ්ෆෝනය
සිහිනයෙන් කන ලා ගන්න
ස්කල් කැන්ඩි හෙඩ්ෆෝනය

දෙකට කඩා සීට්
හිම වලසුන් කෑමට ගත් විට
ඉල්ලීමි කුෂන් කැබැල්ලක් අතමාරුවට
ලේ ගලා හැලෙන කන් සැනසීමට
බල බලා එදෙසම
මහත් කෑදරකමින්
කෑවෝය උන් සීට් ද කවර ද

කළුතරය....කළු ගඟ ය
වහ වහා සිදුරු කර ඒ මහා ජනේලය
එක් පිම්මකින් මා ජල කද අතර
කුමාරසිරියානෝය
පතිරණයෝය
ඔහු ගයති නොනැවතිම
ගී මරණයක වගක් නොදැන ම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "මරණීය ගීතයක්"

  1. nihal gurusinghe
    11/12/2011 at 7:49 pm Permalink

    හැබෑවටම ලස්සනයි.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com