මී උතුමාණෙනි

ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාගාරයකි
අපේ සිවිලිම රාත්‍රියට

මී උතුමාණෙකු කඩුලු මතින් දුවන
ඒ පසුපස හෝතම්බු මහතෙකු ලුහුබදින
ඉදහිට මදක් නතරව
වඩා ඉඩ ඇති යට ලීය මත
කටවල් විවර කර හති හලන
ඔලිම්පික් ක්‍රීඩකයන් යුගලකි
ඔවුන් දෙදෙන

රාත්‍රී දොලහට හරියට බීම බොන
ප්‍රතිවාදියා සමඟම එකට වාඩි වෙන
ඉදහිට මටද මී හිනා පාන
මහා ජෝකරයෙකි
ඒ උතුම් මී උතුමාණෝ හැබෑටම

සෝදා වේලා ගත නුහුණු මී කූඩුව
ඉස්තෝප්පුවට වී බොරුවට කහින
පුච්ච පුච්චා සවුත්තු කළ
අමරණීය පොල් කැබැල්ල
කුණු කූඩයේ මුල්ලක තවම හැංගීගෙන

ඔලිම්පික් ගිනි සිලුව ගෙන යන්න
හරියටම හරි මී හිතවත මේ මොහොත
තබා මී කකුල් බස්නාහිරට
පනිනු පනිනු මේ කදිම ෂොපිනයට
ගුවනින් යනු ඇහැකි කිලෝමීටරයක්
ඉන් පසුව ඇති තුන්මං හන්දිය ළඟම
බෝක්කුව ඔබේ සදාකාලිය මාලිගය

පසුපස එන්න තොප නොහිතනු
මළල ක්‍රීඩකයෙකුට නොසෑහේ ඒ වැඩ
ඔලිම්පික් ගම්මානයකි ඔය බෝක්කුව
මී හිනා පා මට ටටා කියනු හනිකට
යන්න ඕනෑ මහා රාජකාරියකට මට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මී උතුමාණෙනි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com