කෙල්ලක සේ සෙල්ලක්කාරව

ජනේලය අත්ත‍ටු අකුලාන
වීදුරුවට මුහුණ තබාන
අපහසු ඉරියව්වක

වැස්ස තමන්ගේ පාඩුවේ
කැමති කැමති තැන
සර්පිලාකාරව ඇවිද යන
කෙල්ලක සේ සෙල්ලක්කාරව
කම්මැලි වීදුරුවටත් ජල බිංදු ඉහින

නපුරුකම තවත් වැඩි වෙන
ජනේලය
මේස රෙද්දටද ඔරවන
ජනෙල් රෙද්දෙන් හැංගෙන
කතා නොකරන කෙල්ලකට
දුක කියන
ඈ කිසිත් නො අසන

වැස්ස තමන්ගේ පාඩුවේ
දුව ඇවිදන
ඉදහිට කිවිසුම්ද යවන
ආදරේට ඉඟි මරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "කෙල්ලක සේ සෙල්ලක්කාරව"

 1. Warsha..
  28/01/2012 at 2:07 pm Permalink

  වැස්ස තමන්ගේ පාඩුවේ
  කැමති කැමති තැන
  සර්පිලාකාරව ඇවිද යන
  කෙල්ලක සේ සෙල්ලක්කාරව
  කම්මැලි වීදුරුවටත් ජල බිංදු ඉහින

  very nice akkio.. keep up!

 2. බොහොම ස්තූතියි වර්ෂා.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com