පර්වත

ඒ පර්වතය මහලු ජිරාෆයෙකි
උස ගියේ කොහොමදැයි නොදනී
ඉද හිට පතුරක් දෙකක් ගලවා
මූකලානට හෙළන
වැඩි වෙලාවක් බුම්මාගෙන ම
බට්ටිච්චන් ගේ කතා බහට
හූ මිටි තබන

නැවෙන්නට දන්නා ගස්වලට
යටි හිතින් ඉරිසියා කරන
හිසට වැ‍ටුණු වියළි කොළ
පිළිකුලෙන් පිසදා බිම දමන

ඒ පර්වතය සිනාසෙන දවසක් ද ඇති
අහස එහේ මෙහේ දුව පැන ඇවිද
වලාකුළු කිති කවා වැස්ස දුන් විට
මහා ලොඹු කට විවර කර සිටින
ඉදහිට කිවිසුම් ද අරින

ඒ පර්වතය හදිසියේ දිනෙක
නොනවත්වා පතුරු අත් හැරීය
මූකලානටත් තැනිතලා බිමටත්

එක දවසට
මිටි වුණ පර්වතය
මරා දමන්නටත් නියම වුණ
පරමාණු බෝම්බ මෙන්
ගල් බෝර වැ‍ටුණි
ඉතාමත් සෝබරව
ඒ පර්වතය කුඩා ගල් කැබලි වුණි
නැවත උස නොයන්නට ම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පර්වත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com