ගාලු පාරේ නාන බාල්දියට

ඕවලාකාර සුරූපිණියක වූවාට
කවුරුත් ම නෑ දැන් දිය නාන්න
ග්‍රීෂ්මය පතුරු ගසන විට මුලු ඇගම
අයිස් කැට බාල්දියක හිතවත්කම
සිහිනෙකින් පෙනෙන

ඒත් කවුරුත් යන හැටි
අහක බලාගෙන ම

ඔබ නාඩන්න
ඕවලාකාර ය ජීවිතය
වීසි කර දැමුවාට
ගාලු පාරක් අයිනට ම ඔබව
පළිගන්න දිනයක් එනවා නියතය
ලෝකය හොඳට ම ඕවලාකාරය

බුබුළු පියඹමින් නාන බාල්දියෙන් පැන
අතින් අදින හැටි කැතයි නේද
මහ පාරක ගමන් යන අයගේ අර

නාන්නට අය නැතැයි
හැම තැනම නොකියන්න
ඕවලාකාර සුරූපිණියක් ඔබ
කලක් ‍රැජිනක් මෙන් වැජඹුන

පළිගන්න දිනක් එනවා සහතිකය
ගාලු පාරේ නාන බාල්දිය ඔබට !

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගාලු පාරේ නාන බාල්දියට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com