ආලය එතරම් බර නැත

ආලය එතරම් බර නැත
ගිලි ගිලී මා ගං පතුළ
රළු මුහුදු වැල්ලක එරෙන විටත්
ආලයේ ඒ තරම් බරක් නැත

විස පිඹින බූවල්ලන් පොකුරක
හාදු දෙන්නට හදන විට
පලා නොයන මේ සිත
හුස්ම නොතකා සිනාසෙන
මේ මුව
තවම සිතන්නේ එහෙමම
ආලය ඒ තරම් බර නැත
ඔසවාගෙන යා හැකි තරම් ඇත
පය පැකිලී වැටෙන්නට ඉඩ නැත

වයලීන වයන්නට ඉඩ නැත
මට ගී අසන්නට කන් නැත
ගිලි ගිලී නොගැඹුරු දිය යට
මා දකින සිහිනෙක තව අය ඇත
ඒ මොහොත වන විටත්
මා සිතන්නේ එකම දෙය

ආලයේ කිසිම බරක් නැත
මට තවම දරන්නට හැක ඔබේ සිත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආලය එතරම් බර නැත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com