කළු-සුදු පි‍ටු

එන්න මහතුනි
ඇලවෙන්න මේ කළු-සුදු පි‍ටුවෙන්
වමට වෙන්නට

දිගු කර ඔබේ අත ඉදිරියට
වැදගත් දෙයක් කියනා මෙන්
මවා පෙන්වමින

කියන්නට උවමනා නැත
අපට හැකි ජන-අප්‍රිය හෙඩින් දමන්නට
ඔබ ඔතන ඇලවිලා ඉන්න
විසාලෙට...මහත් විසාලෙට
පත්තර පි‍ටුවකම ඉඩ වසාගෙන

නෝනා ඔබ එන්න මේ කොළමට
පුවක් ගහක් මෙන් හීන් වීගෙන
ඕනෑම නම් කැපී පෙනෙන්නට
දමන්නත් පුලුවන් වර්ණ ෆොටෝවක්
ඒ මැදට

විකට චිත්‍රය ඔයා අයිති අර පහළට
කලු කො‍ටුවේ හත‍රැස් ඉඩට
නහයෙන් අඬා පල නැත උඩට ඒමට
උඩ අයිති බඩ තඩි මහතුන්ට

වැදගත්ම දේ මහාචාර්ය දේශනය වූවාට
ගලවා විසි කරති ඒ පි‍ටුවෙන් උන් ඔබව
බැරෑරුම් සිනහවක් මූණේ තිබුණාට
ඔහේලා වැඩක් නෑ මේ වගේ තැන්වලට

යන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් නොනගාම
ඒ මහත්තරු දැක්කොතින් විනාසයි ඔහෙලාව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කළු-සුදු පි‍ටු"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com