රාජධානි එක්ස්ප්‍රස

රාජධානි එක්ස්ප්‍රස
ගිනි ගත්තේ පමා වී ඔබ

අමතකද මහත් උණුසුම් රාත්‍රී
සිදී ගිය නර්මදා නදිය මතින්
බේබද්දෙකු මෙන් ඔබ දිව ගිය හැටි

අඩු වියදම් නන් ඒ.සී මැදිරි තුළ
ජරබරයෙන් කැරකෙන හුළං පෙති දැක
ක්ලාන්තය ඉල්ලා හඬා වැළපෙන
කටහඬ කිහිපයක් ඇසුණත්
නිහඬවම උන්නා නේද ඔබ

කහ පාට මල් පිපෙන අබ වතු පසුකර
වන වනා සියොළඟ ගැහැනියක මෙන
අපවත් ඔහේ ඇදගෙන එක සීරුවට දිව යන
නැවතී නාග්පූරයේ මදකට
චායි බොන්නට අප පොළඹවන
බේල් පූරි සහ ආලු පරාටා එමට
දුම් දමමින් දුම්රිය කවුළුවෙන් අතට පනින

රාජධානි එක්ස්ප්‍රස
කී වතාවක් ඔබ සමඟ යන්න එන්නට ඇතිද
ගිනි ගන්නට පමා වූයේ ඇයි ඔබ
ජනේලයෙන් පැන දුවන්නට
ආසාවක් තිබුණා ඒ දවස්වල මට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රාජධානි එක්ස්ප්‍රස"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com