වටකුරු ඩයලොග් පිඟාන

වටකුරු ඩයලොග් පිඟාන වහලයේ ඇලවී ඉන්න
වදුරු මහතුන් මෙනෙවියන් එහේ මෙහේ කළ
ස්වල්ප වයර එහෙන් ගෙන මෙහෙට සවි කළ
නෝ සිග්නල කිය කියා කණට ගසන

ක්‍රිකට්ය එක චැනලයක පැතලී වීදුරු සලිත කරන
බයිස්කෝප්ය චැනල හත අටක ඩයිනෝසර දත් වැටෙන

පරණ ටවුමක ජුලියට්ලා එක්ක ගජබින්න
ඉදහිට කාටූන මුළු හවස් වරුවක් අනුභව කරන

අතට ගෙන ඉස්කුරුප්පු නියන සහ ටෙස්ටරය
වහලෙන් බඩ ගාමින් වදුරු පෙළ පැමිණෙන්න
මැනුවල බලමින් ඕනෑනම් අපට නියවන්න
නෝ සිග්නල සාදා දී මහා සෝකය නිම කරන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වටකුරු ඩයලොග් පිඟාන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com