අලුත් පොත් රාක්කය

අලුත් පොත් රාක්කයට
කුඩා තුණ්ඩු කැබලි යොමු කරන
පරණ පොත් ‍රැස
මොනවා ලියා ඇතිද
කුරුමිණි අඩුවලින් අකුරු රවුම් කර

අවතැන්වු අලුත් පොත් හතලිහ
උදුම්මාගෙන තමන්ගේ හිස
කටමැත දොඩවන කැත
දුටිමි මම අද හවස

ඉටි කොළද රවුමකි තමන්වම අලවාගෙන
පරම සැපතකි අලුත් පොත් අතර කිටි කිටියේ හිරවීම
ඕවර හතේ විප්‍රකාර ක්‍රිකට් ගැ‍ටුමකි මේ අතර
අලුත් වූ එක මගේ වරදකි පොත් හතලිහක් එකවර
පරණ වීමද මගේ වරදකි පොත් පන්සීයක් වරින්වර

කට වහපන් අලුත් පොත් රාක්කය උඹ !

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "අලුත් පොත් රාක්කය"

 1. වර්ෂා (Rain_Girl)
  15/01/2013 at 3:18 pm Permalink

  පොත් පන්සිය හතලිහක කටහඩ
  අසමින් සිටීමම සතුටක්ය..
  කවිපද අතර සිරවීම
  ඊටත් වඩා සතුටක්ය..

 2. හිතනලන්තය කියවීමම මට සතුටක්ය.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com