සඳලුතලයෙන් ආ කම්මුල් පහර

සඳලුතලයේ ත්‍රිකෝණ කෙලවරක
එක හුස්මක දුරින් සිටි අප
එකට බැද දැමූ විදුලි එළියකි
වැස්සකට පළමුව හොරෙකු මෙන්
නිවි නිවී දැල්වෙන

සිහිල් අඳුරක
මහත් ආලෝකයකින්
එකිනෙකා දෙස එබී බැලූ විට
සිප ගැනීම තහනම් කලාපයකි
කවුදෝ අනතුරු ඇඟවීමක් කළ

වැස්සකට පසු
හීන්දෑරි කෙඳිරියක් නඟන
ජනෙල් පලුවේ දුක්බර අන්තයට
වැසෙන්නට අමතකම විය
හරියට මට ඔබේ ඇස වසාදමන්නට බැරි ලෙස

අකාරුණික කම්මුල් පහරක් ලෙස

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සඳලුතලයෙන් ආ කම්මුල් පහර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com