බෝවර කුරුලු වත

උස ගසක අත්තක සිටි
වොගල්කෝප් බෝවර් කුරුල්ලා
දුර දක්නයක තනි ඇසින්
නරඹයි කූඹි සෙල්ලම්

සමනල අත්ත‍ටු ඔසවා යන
හැඩකාර කූඹිත්තිය
සීනි කැටයක් ඔසවා යන
මැදි වියේ කූඹි මහතා
කොතරම් අලංකාරද ඒ අය
පුංචි කකුල් ඔසවා තාලයට බිම තබන
හිසෙ මුදුනත ඇන්ටනා විදහා සිනාසෙන
කෝ ඇත්තට සීනි හපන්නට දත් එහෙම
සිතා මදකට ඒ ගැන
පියෑඹීය පොළොවටම බෝවර් කුරුල්ලා

කිරිල්ලිය දකින්නට පෙර
සොයා ගත යුතුය වර්ණවත් දේ ඔක්කොම
තුනී හතු මෙන්ම තද පාට මල්
රතු පාට දම් පාට පුංචි ගෙඩි
ආහ්...මේ තියෙන්නේ වර්ණ ගල් කැට

අඟුරු කැට අගෙයි කූඩුවේ බිමට
මල් ඇතිරිය යුතුයි එකම එක රටාවකට
ඈ කැමති සුමුදු මුදු සයනයකට

නවා ගස්සා තම අළු පැහැති හිස
බෝවර් කුරුල්ලා ගී කියයි උස් පහත් ස්වරවලින
කිරිල්ලිය පමා ඇයි විස්මයකි ඔහු මුහුණ
අඟුරු කැට ගෙනාවට තරහවත් ගියාවද
තැඹිලි පාට මල් ටිකට කිවිසුමක් ගියාවද
මුල සිටන් ගේ හැදුම කොදු කැඩෙන වැඩක් නොව
මගේ කුරුලු හොට වෙහෙස වන හැටි බලන්
සුළු වැ‍රැදි නොසලකා ඉගිලිලා එන්න ඔබ
කුරුලු බව මට අයිති නෑ කියා නොකියන්න

*වොගල්කෝප් බෝවර් කුරුල්ලා කිරිල්ලිය ආකර්ශනය කර ගැනීමට විවිධාකාර වර්ණ සහිත දේ ගෙනැවිත් කූඩු සාදයි.මෙවන් සැරසිලි කරන ඔහුගේ බුහු‍ටු බව නැරඹීමට වටිනා තරම්ය.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බෝවර කුරුලු වත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com