රහස් භාෂාවක්

ඔබ
රහස් භාෂාවක්
අසා සිටිනවා හැර
තේරුම් ගත නුහුණු

ඒකාකාර රිද්මයක
උස්-පහත් වන බර ස්වර
මහත් ලාලාසාවක් ඇති කරවන
වචන උපදවන තොල් අගින්
මම නිතර වැතිරෙන

තවම තේරුම් ගත නොහැකිව
මෘදු ස්වර සතකින් ගලා හැලෙන
දිග-කෙටි වචන කාණ්ඩය

වෙළුම් කීපයකින් සමන්විත
ඔබේ ආදර කතාන්දරය
ගිරි හිසක් මත මා තබන
සැනින් දිය කඳුරක් යට සඟවන
ඉමිහිරි සුසුවඳ සාරය
අනලස්ව නෙළා ගනු රිසි විට

ඔබ තේරුම් යන
දන්නා බසක් තෙපලන
රහස් කිසිවක් ඉතිරි නොවන
මා ආදරයේ මීදුමක්ම වන
පෙනෙන-නොපෙනෙන ඇස් බැන්දුමක් වන

කිසි දිනෙක කඳු මුදුන නොසොයන
හෙළි වූ ප්‍රේම කතාව
මට ඔබ හැර යන්න හිතෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රහස් භාෂාවක්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com