රිඳුම් දෙන කැපුමකි හද මත

සොඳුර
රිඳුම් දෙන කැපුමකි හද මත
බක් මාසයෙන් බක් මාසයට අලුත් වන
අලුත් සඳ සේ කාන්තිය පෙන්වන
ඉමහත් ශෝකයෙන් ඇතුළු හද නහවන
ශක්තිමත් පිටත බිත්තියකින් විනිවිද නොපෙනෙන
මේ සොඳුර කැපුම
ඔබෙන් මට මිස මගෙන් ඔබට මාරු නොවන

සොඳුර
කොතෙක් වෙදකම් කළද සුව නොවුණ
ඉතා පියකරු මතක වරුසාවකින් නහවන
ඒ අල්ප කැපුම
හද මත රතු පාටින් දිලිසෙන
ආලය යැයි වරදවා වටහා ගන්නා ලද
‍රැවටීමෙන් නිතර ගිනියම් වන
පැහැයක් සුවඳක් කිසිත් ඉතිරි නොවුණ
මේ සොඳුරු කැපුම
මරණයෙන් වුවද මදකට නැගී සිටින

සොඳුර
මගෙන් ඔබට මාරු කිරීමට කාලය පැමිණ ඇත
ඇතුළු හද සවිමත් විට
දේවදූතයෙකු මෙන් පියාඹා විත් මොහොතකට
මේ ඉමිහිරි කැපුම ‍රැගෙන යනු මැන
හදවත ඉතිරි කර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රිඳුම් දෙන කැපුමකි හද මත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com