වැසි අතරතුර

වැසි අතරතුර
බලෙන් පැමිණෙන මීදුම් රූප
වැසූ දොර පසාරු කර
ලාලිත්‍යයෙන් සැරිසරන

තණකොළ බිස්ස තැනින් තැන
අත් අල්ලා ඇවිදින
සිනාසෙන
සැනින් කෝප වන
අත්ල මත පරවූ මල් තබන

විදුලි රේඛා පසුපස
ගී මිමිණුම් ඇසෙන
මා ස්වනප්යක නො අලවන
ස්පර්ශයෙන් නොබිදෙන
අවර්ණ මීදුම් රූප
කාලය ගැන හිත්පිත් නැති මිණුමක් දෙන

මා තවම වැස්ස වැළඳගෙන
නිම නොවුණ රොමෑන්තික මදහසකින්ම

සිහිනය නොපිරුණ
අවර්ණ ආලයේ මහා පිපුරුම
වියරු මදහස
මෙන්න මේ දැනුත් දෙතොල් අග

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වැසි අතරතුර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com