හිතනලන්තය

කවි,කෙටි කතා සහ තවත් දෑ

හෙවි ජැකට් ලූ දෙල් ගෙඩි

| Filed under කවි

පොළක් මැදින් ආමි
හෙවි ජැකට් ලූ දෙල් ගෙඩි අතේ එල්ලුනි
කෝලිකුට්‍ටු පෙන්වා තමන්ගේ කහ බව
අඩක් පැළුණු බඩද පෑයේ වැඩි හොඳට
නො‍රැවටීමි මොහොතකට මම්

සිහින් ඉඟ පෙන්වන බෝංචි කරල්
මෝස්තර නිරූපිකාවන් වාගේය
කෙට්‍ටුබවෙන් ආඩම්බර වෙන
මෑකරල් ගැන ද්වේෂයෙන් හැසිරෙන

ගම් බිත්තර උද්දච්ච ඇයි ඔච්චර
ගෑවුණ විට පුපුරන්න බලාගෙන
මේ ගෙවන ජීවිතේ ලැජ්ජාවක් නෙවෙයිද

තරුණ කම්මුල් මෙන් රතුව ගිය තක්කාලි
ඇයි එල්ලෙන්නේ නොදන්නා අය අත මේ විදිහට
වුවමණා නේද පොඩි ආඩම්බරයක්
මේක නිකම් මේ බදාදා පොළ විතරක් නේද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Enter your WordPress.com blog URL


http://.wordpress.com

Proceed

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com