හෙවි ජැකට් ලූ දෙල් ගෙඩි

පොළක් මැදින් ආමි
හෙවි ජැකට් ලූ දෙල් ගෙඩි අතේ එල්ලුනි
කෝලිකුට්‍ටු පෙන්වා තමන්ගේ කහ බව
අඩක් පැළුණු බඩද පෑයේ වැඩි හොඳට
නො‍රැවටීමි මොහොතකට මම්

සිහින් ඉඟ පෙන්වන බෝංචි කරල්
මෝස්තර නිරූපිකාවන් වාගේය
කෙට්‍ටුබවෙන් ආඩම්බර වෙන
මෑකරල් ගැන ද්වේෂයෙන් හැසිරෙන

ගම් බිත්තර උද්දච්ච ඇයි ඔච්චර
ගෑවුණ විට පුපුරන්න බලාගෙන
මේ ගෙවන ජීවිතේ ලැජ්ජාවක් නෙවෙයිද

තරුණ කම්මුල් මෙන් රතුව ගිය තක්කාලි
ඇයි එල්ලෙන්නේ නොදන්නා අය අත මේ විදිහට
වුවමණා නේද පොඩි ආඩම්බරයක්
මේක නිකම් මේ බදාදා පොළ විතරක් නේද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හෙවි ජැකට් ලූ දෙල් ගෙඩි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com