අත් අත හැරුණු වෙලාවක

5f0beafe6591892c58398a0367c59821

රතු කුඩය නන අගින් බෝරිච්චි කළ
නමාගෙන හිස අංශක අනූවට
වට රවුමකින් පාර මාරු වෙන

නොතෙමෙන එක ගැන
තමන්ගේ පුංචි උරහිස
මහා ළතැවිල්ලෙන්
අහසක් තරමට

කුඩයකුත් නැතිවම
ක්‍රේල් කොණ්ඩයක වැහි බිංදු තවරගෙන
හැල්මේ දුවන ලස්සන ඇස් දෙකක්

මේ එකම ග්‍රහලොවක
අත් අත් හැරුණු වෙලාවක

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අත් අත හැරුණු වෙලාවක"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com