මුද්‍රාවක්ව

Book-iPad-wallpaper-Reading-Ray-Ban-Glasses

මුද්‍රාවක්ව
ලාකඩ තැවරීගෙන
ඉන්න

ලියුමක්ව
එන තෙක්ම
ඒ සුසුම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "මුද්‍රාවක්ව"

 1. Yasith
  24/07/2013 at 4:56 pm Permalink

  නෙට් එකේ අහම්බෙන් ආපහු “ඇලිස්ගේ විස්මලන්තයෙ” ඉන්න අර පූසගෙ ෆොටෝ එකක් දැක්ක.. ඒත් එක්කම “හිතනලන්තයත්” මතක් උනා..
  ඔන්න ආපහු සෑ…………………………. හෙන්න කාලෙකා පස්සෙ ගොඩ වැදිල යන්න ආව..
  ———————————————————————————-

  // මුද්‍රාවක්ව
  ලාකඩ තැවරීගෙන
  ඉන්න

  ලියුමක්ව
  එන තෙක්ම
  ඒ සුසුම //

  මුද්දරයක්ව
  අවලංගු වී
  යන්න

  කඳුලකට
  එපා ඉඩ දෙන්න…

 2. බොහොම ස්තූතියි යසිත් ආයෙ මේ පැත්තෙ ආවට.
  පිළිතුරු කවියත් අගෙයි!

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com