කුඩා ඉටි පහන්ව

130308_little_wonders_by_photoflake-d5xggjl

අපි එකිනෙකාගෙන් දැල්වෙන
කුඩා ඉටි පහන්ව

සුළං අධිකව හමන
බෝ ගසක් පාමුල
මුවා වනු නොහැකිව
සිනා වනු නොහැකිව
දැවි දැවී
එළියම දෙමින්
රැයෙන් ‍රැය-දහවලෙන් දහවල

කුඩා ඉටි පහන්ව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කුඩා ඉටි පහන්ව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com