සපත්තු කන් රතු කරගෙන

brokenshoe3

පටි ගලවාගෙන ලැජ්ජාවට ඒ අතින් අල්ලාගෙන
රතු සපත්තුවක් කන් දෙකම රතු කරගෙන
කළු උස බූට් සපත්තුවක කන් ගැට්ටක් ගැලවී
නැමෙන්නට අකමැතිව වෙන අයට
සීරුවෙන් සිටගෙන කබල් බංකුවක් උඩ

කුඩා ළමා සෙරෙප්පුව සෙල්ලමේදී අඩිය ගැලවුණ
මලක් ගෙන ගසාගෙන ඇගිලි කරුවක මුලම
හැදුවොත් හැදුවාවේ කියාගෙන තවත් මුල්ලක

සිරිස් බිරිස් සද්දෙට විසාල හමක් කපන
කහ පාට ඇඟිල්ලෙන් ගම් යාරයක් අරගන්න
කළු කෙට්‍ටු ඒ මහතාන සැමට සමෝසමේ බණින
ඇත්තමයි මහත්තයෝ මේ අපේ වරද
කළුගල් උඩින් පැන,කාණු අයිනෙන් යූ ටර්න් ගෙන
බස්වලට-කෝච්චිවලට දුවන මේ අපේ වරද

බුලත් කෙළ පාට කළ දසන් දක්වා
හිත හැදෙන්නට හිනාවෙන්නට බැරි වෙයිද
අපි නොදුවා ඉන්නම් ටික කාලෙකට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සපත්තු කන් රතු කරගෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com