හදවත දෙන්න

keep_away_by_eintoern-d1n98uw

හා...කෝ බලන්න ඇස් දෙක
ඔය තියෙන්නෙ ලෙඩේ පේන්නම
එක ඇහැක එක මූණ ගාණෙම
හරියට බබළන මුහුණු දෙකක්

ඔහේ ආදරෙන් බැදිලා
එකවර දෙන්නෙකුට
දැන් දිගටම උණ ගනියි තමයි
හංගන්න බැරි කැස්සක් තමයි
කැස්ස පැණි?
නෑ.නෑ.කැස්ස පැණි පලක් නෑ
ශල්‍යකර්මයක් විතරයි උත්තරේ
පරිස්සමට වී අකුරට පපුව පළලා
ගන්නෝනා හදවත එළියට

ගෙදර ගෙනියන්න?
නෑ.නෑ.දෙන්න බෑ ගෙදර ගෙනියන්න
යවන්න ඕනෑ ඒක ලොකු පරීක්ෂණේකට

ඔහේට ඕනේ ලෙඩේ සුව වෙන්නද
හාං...අත්සන් කරන්න මේං මෙතනින්
කැමතියි පපුව පලන්න
හදවත දෙන්න
කුරුල්ලෙක් වගේ පියාඹලා යන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හදවත දෙන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com