අන්තිම කවියට පෙර

1235138_514829621920507_979781627_n

අන්තිම කවියට පෙර
ඇඟිලි තුඩු ගැහෙන්නේ මෙහෙමද
ඉතා තියුණුයි කඳු මුදුන
පනින්නට පෙර හිතෙන්නේ මෙහෙමද

ආදරේ කළ අය දු‍ටු විට
ළය රිදෙන්නේ නැති විට
වැ‍රැදී වැළඳ ගනු කුමටද
අපි තවම එකම මඟ තැන් දෙකක

අත්ත‍ටු නොදෙනු පියඹනු නොහැකි අය වෙත
මේ දුරත් දුර වැඩියි අහසක් නොමැති අයෙකුට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "අන්තිම කවියට පෙර"

Trackbacks

  1. [...] අන්තිම කවියට පෙර [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com