හිතේ ගැඹුරුම තැන

drowning____by_NoirFeu

මම
නිතර අතරමැද
මට මා වෙන්න බැරි රික්තකයක

ඔබේ උරහිස අතර
විසාල ඉඩ
නිතර අන් කෙනෙකු විත් වැතිරෙන
දින ගණන් විලවුන් සුවඳ මට දැනෙන
හදවත් රෝගියෙකු මෙන්
කොහේදෝ තැනක් රිදුම් දෙන

අපට සිප ගන්න බැරි ඉඩ අතර
පරවුණ මලක් මට පෙනෙන
ආදරය පිපෙන්නට බිමක් නැති විටෙක
මම ඔබව ‍රැගෙන යමි
හිතේ ඉතාම ගැඹුරු තැන සඟවගෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හිතේ ගැඹුරුම තැන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com