ළය තැලුණු කේතලය

Old lost broken kettle on wooden wall

ගුම් ගුම් නඟන
ළය තැලුණු කේතලය
උරුවම්බාන වරින් වර
පිළිස්සී ඇති බව කියන්නට
රවුම් මේසය
උඩ කකුල් ‍රැදවූ
නිල් නිය සායම් ගෑ තැනැත්තියට

හිසෙන් අඩක්
වේවැල් පු‍ටුවෙන් බිමට යොමාගෙන
සිවිලිමේ ඇස් දෙකින් සිතුවම් අඳින්නී
ගැස්සෙන්න වුවමනා විට
බර බූට් සපත්තුවකට
ගස්සා හිස වම් පසට
සිනාසෙමින් සොයන්නී ඔබේ කම්මුල

කේතලය එතකොටම අල්ලාගෙන ළමැද
කැස්සක්ය මතු කළේ කුඩා ලිප උඩම සිට
තේ කුඩුද තැන තැන පුංචි දූපත් හදාගෙන
පිච්චෙන්න අකමැතිව මේ තරම් වේලාසනක

මේ ඔබේ කලබල
වේවැල් පු‍ටුවකටත් කිති කැවෙන තරමට
දැන් කේතලය ඔක්කෝම වතුර ඉහිරවාගෙන
පුම්බ පුම්බා ළය
සපා කන්නේ කෙල්ලකගෙ සිනිඳු වම් අත

අනේ මේ ඔබේ කලබලය
පෙම්වතුන්ගේ ළපටි කම්මුල් කරදරේ ලන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ළය තැලුණු කේතලය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com