අප තවම ගිනි මැළය පිරික්සන

545990_577306729006129_174427201_n

අප තවම ගිනි මැළය පිරික්සන
ප්‍රේමය අවුස්සන
ඒ අතර මැද
අප කැමති දේ උත්කර්ෂයට

අනෙකා අපට නිතර මඟහැරෙන
අපේ සෙවනැල්ලෙන්
අපි අපිට හංගන

මේ ඔබේ අත්ල
හණ ගසන්නට ඉඩ නොදෙන
මේ මගේ පපුව
පච්ච කොටන්නට බිය වන

ඒත් අපි තවම
ගිනි මැළය පිරික්සන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අප තවම ගිනි මැළය පිරික්සන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com