උද්‍යානයට නෑවිත් අතරමං වෙන්න

1962827_10153888709970472_771614273_n

උද්‍යානයට නෑවිත් අතරමං වෙන්න
මලක්වත් සිප නොගෙන
වතුර මල ළඟ වාඩි වී ඉන්න
කුරුල්ලන් කියාවී
පැයෙන් පැය
උයනෙ තතු
ඒ ඔබට කැමති තොරතුරු
හද පාර නොගන්න විසිතුරු

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "උද්‍යානයට නෑවිත් අතරමං වෙන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com