දාමරික බළල්කම

835831270889835

පරණ ගේට්‍ටු කණුව උඩ
අළු පාට පිළිරුව
ළා කහ පාට ඇස් දෙකින්
මගේ ඇගට ඇසිඩ් හෙළන
තද අළු පාට නැට්ට එහෙ මෙහෙ වනා
කඩු පහර දහයකින් මාව අඩපණ කරන

කන්තෝරු ගොස් එන විට
මගේ මුහුණට කෙළ ගසන
එයාගේ ඒ දාමරික බළල්කම
වීසි කළ නිසා ළමා පූසෙකු වහලට
තරව‍ටු කළ නිසා සපත්තුවේ නිදනවාට

වැ‍රැදි කිහිපයක් තිබෙනවා මගේ ළඟ
බළලුන්ට මා විසින් හිතාමතා සිදු කළ
මඟතොටේ බළල් අතවර ඉවසන්න කියන එක
ස්වල්ප වශයෙන් නිගාවක් නොවෙද බළලෝ මට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "දාමරික බළල්කම"

Trackbacks

  1. [...] දාමරික බළල්කම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com