නතර වීම

10635866_10152453565166633_9067946877450728720_n

නතර වීම.

බරපතල වචන දෙකක්
එකම ළඟ
එකට යෙදෙන්නාක් මෙන්
එක ළඟ නතර වන

තේරුම සුනම්‍ය කරවන්නට
තව පොඩ්ඩක් ළං වන
තිගැස්සෙන
දුරස් නොවන සේ ඈත් වෙන
බරපතල සිදුවීමක්ය

නතර වීම.

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "නතර වීම"

Trackbacks

  1. [...] නතර වීම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com