මුහුද සමනල ගැටයක

10690287_10154884730120472_8199018741735961706_n

මුහුද;
සමනල ගැටයකය අහසේ අන්තිම කෙලවර එක්ක
ඉර;
යන්තමින් බේරාගෙන තමන්ගේ හිස බැහැගෙනම යන
සුළඟ;
ලුණු රස ගෝනි ගෝනි එකතු කර මුහුණේ ඉරිම අඳින
මම;
සඳලුතලයෙන් බහින්නට මඟක් හොයමින් ඉන්න අතර
ඔබ අලුතින්ම මුහුදක් සමඟ ප්‍රේමයෙන් වෙලීගෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මුහුද සමනල ගැටයක"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com