පිපාසය ඇති කරන

1622779_826624197409898_9045648979956184238_n

ආදරය;
නිතර දිය සලකුණු ඇති කරන
පිපාසය ඇති කරන
ස්පර්ෂයට පෙර වියැකී යන
ග්‍රීෂ්මය දනවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පිපාසය ඇති කරන"

Trackbacks

  1. [...] පිපාසය ඇති කරන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com